Предизвикателства пред интегрирането на бежанци и мигранти в България

Чужденецът, взел решение да потърси международна закрила в страна от Европейския съюз, среща редица предизвикателства по своя път − от напускането на дома до достигането до европейската (в нашия случая българска) граница, от момента на пресичането на тази граница до получаването на бежански или хуманитарен статут, или отказа за получаването му, а и след това. […]